Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Thực tập Marketing 15/09/2017
Sale MT tại TP. Hồ Chí Minh 30/08/2017