Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Nhân viên kinh doanh kênh Siêu thị tại Hà Nội và TP.HCM 30/10/2017
Sale GT tại TP.HCM 30/10/2017