Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Thực tập sinh Marketing 30/05/2017
Tuyển Dụng Giám sát Kinh Doanh 30/04/2017