Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Thực tập sinh Marketing 2018 30/06/2018
Nhân viên kinh doanh Kênh Siêu thị 30/06/2018