Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Nhân viên QAQC 15/09/2018
THỰC TẬP SINH MARKETING 15/09/2018