Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Nhân viên kinh doanh kênh Cửa hàng tiện lợi – Part-time – Phù hợp với sinh viên 31/05/2018
Nhân viên kinh doanh Kênh Siêu thị 31/05/2018