Tự hào gia vị Việt

Công ty chúng tôi hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Tuyển Admin Kho Vận 15/01/2018
Thực tập sinh Marketing 31/12/2017