Sampling tại Mega Market

Chương trình trải nghiệm Sản phẩm Dh Foods đã quay trở lại đây!

Lần này các quầy dùng thử đổ bộ vào hệ thống Mega Market nhé cả nhà.
Tiếp tục những chương trình dùng thử thả ga, khách hàng còn được nhận quà miễn phí là các sản phẩm của Dh Foods nữa.

Thời gian: Các ngày 8,9,10,15,16,17 tháng 9 (15h-21h).

Untitled-1 (2)