Tuyển dụng

Hãy gia nhập đội ngũ nhân sự Dh Foods để cùng chúng tôi mang Gia vị Việt đến với bữa ăn của mọi gia đình !

Hãy gia nhập đội ngũ nhân sự Dh Foods để cùng chúng tôi mang Gia vị Việt đến với bữa ăn của mọi gia đình !

Hãy gia nhập đội ngũ nhân sự Dh Foods để cùng chúng tôi mang Gia vị Việt đến với bữa ăn của mọi gia đình !

Bạn chịu khó, chăm chỉ và mong muốn tìm một công việc phù hợp? Bạn có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng? Join Our Team Now!